Tìm người thân

MS17019: Nguyễn Thành Trung tìm chị Nguyễn Thị Huân, tức Thắng

Họ và tên: Nguyễn Thị Huân

Quê quán: Quảng Ngãi

Tên cha: Nguyễn Dũ

Năm thất lạc: 1960

Ông Nguyễn Thành Trung đăng ký tìm chị Nguyễn Thị Huân, tức Thắng. Quê Quảng Ngãi. Bố là cụ Nguyễn Dũ.

Trước năm 1960, cụ Nguyễn Dũ lập gia đình ở Quảng Ngãi và có một con gái đặt tên là Huân. Sau đó, vợ cụ Dũ qua đời, cụ Dũ mang bà Huân cho cụ Nguyễn Thị Mùi nhận làm con nuôi, và được đổi tên là Thắng. Sau này, các con cụ Dũ đến nhà cụ Mùi tìm thì được biết bà Huân đã đi nơi khác sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *