Tìm người thân

MS6182: Nguyễn Thanh Tịnh tìm cha tên Tiệp

Họ và tên: Tiệp

Năm thất lạc: 1955

Anh Nguyễn Thanh Tịnh

Anh Nguyễn Thanh Tịnh

Anh Nguyễn Thanh Tịnh sinh năm 1955 đăng ký tìm cha tên Tiệp, mất liên lạc từ năm 1955.

Năm 1954, bà Bùi Thị Hoán quê ở Hải Lăng, Quảng Trị ra Vĩnh Linh tìm người thân. Tại đây, bà Hoán gặp ông Tiệp đang làm nhiệm vụ cấp phát thực phẩm cho các đơn vị. Hai người chung sống với nhau đến khi bà Hoán mang thai thì về quê sinh nở. Sau đó chiến tranh loạn lạc, bà Hoán và con trai mất liên lạc với ông Tiệp.

Sau này, con trai bà Hoán và ông Tiệp là anh Nguyễn Thanh Tịnh đã tìm đến Vĩnh Linh hỏi thăm thì được biết trước năm 1960, thỉnh thoảng ông Tiệp cũng về hỏi thăm tin tức của vợ con. Đến năm 1960, ông Tiệp cũng chuyển đơn vị rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *