Tìm người thân

MS5867: Nguyễn Thành tìm hai anh Nguyễn Quang và Nguyễn Trung

Họ và tên: Nguyễn Quang và Nguyễn Trung

Năm sinh: 1963/1964

Quê quán: Quảng Trị

Tên cha: Nguyễn Mừng

Tên mẹ: Lý Thị Tưởng

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thành, Nguyễn Thái, Nguyễn Thị Sự, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Phượng

Năm thất lạc: 1972

Ông Nguyễn Mừng và bà Lý Thị Tưởng

Ông Nguyễn Mừng và bà Lý Thị Tưởng

Anh Nguyễn Thành rất mong tìm lại hai anh trai tên là Nguyễn Quang, sinh năm 1963 và Nguyễn Trung, sinh năm 1964, thất lạc vào năm 1972.

Thời gian đó, vợ chồng Nguyễn Mừng và bà Lý Thị Tưởng sinh được bốn người con trai gồm Quang, Trung, Thành và Thái. Gia đình sinh sống tại Gio Linh, Quảng Trị, ông Mừng đi lính chế độ cũ. Tháng 2/1972,  bà Tưởng đưa bốn con trai chạy loạn trên chiếc xe thiết giáp cùng với gia đình người hàng xóm. Khi đến đoạn cầu Dài, đạn bắn bung thành xe làm 6 người ngồi phía sau rớt xuống đường, trong đó có bà Tưởng,  anh Thành, anh Thái, một bà lão và hai con trai của người lái xe. Sau đó, ba mẹ con bà Tưởng đi bộ ngược về Cam Lộ, còn chiếc xe chở anh Quang và anh Trung chạy đi đâu không rõ. Sau này, gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có tin tức gì của hai anh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]