Tìm người thân

MS10141: Nguyễn Thanh tìm anh Nguyễn Ngân

Họ và tên: Nguyễn Ngân

Tên cha: Nguyễn Cho

Tên mẹ: Phạm Thị Định

Năm thất lạc: 1957

Ông Nguyễn Thanh đăng ký tìm anh Nguyễn Ngân, sinh khoảng năm 1944-1945, quê Quảng Nam.

Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Cho và Phạm Thị Định, đều mất sớm. Gia đình có 8 người con, ông Ngân là con kế út, trên ông là anh tên Diêm, em út tên Thanh.

Năm 1957, ông Ngân theo chú là cụ Ba Tháo và hai người anh họ là Hai Vang và Ba Tâm vào Đồng Tháp sinh sống. Từ đó, gia đình không còn tin tức gì của ông nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *