Tìm người thân

MS13170 : Nguyễn Thanh Tân tìm chị Nguyễn Thị Khuyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Khuyên

Năm sinh: 1934

Năm thất lạc: 1954

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1934, tại Ninh Bình. Bỏ nhà đi năm 1954.

Năm 1952, bà Khuyên lấy chồng tên Quang. Ông Quang đi lính cho Pháp nên ít khi ở nhà. Sau đó, do mâu thuẫn với mẹ chồng, bà Khuyên bỏ nhà đi buôn bán. Năm 1954, ông Quang đưa bà Khuyên trở về sống cùng bố mẹ chồng. Một hôm, bà Khuyên đi chợ, ông Quang cùng cha mẹ bỏ vào miền Nam. Vài hôm sau, bà Khuyên theo máy bay vào Nam rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]