Tìm người thân

MS15305: Nguyễn Thành Tân tìm bạn Nguyễn Xuân Trang

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trang

Năm thất lạc: Khoảng năm 1977

Ông Nguyễn Thành Tân đăng ký tìm bạn Nguyễn Xuân Trang, sinh năm 1955, quê Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Trang lúc trẻ ( Thứ 2 từ phải sang)

Trước năm 1975, ông Nguyễn Thành Tân và ông Nguyễn Xuân Trang học chung lớp đệ ngũ tại trường trung học bán công Nguyễn Công Trứ, Đà Nẵng. Sau này, thông qua bạn bè, ông Tân được biết khoảng năm 1977, ông Nguyễn Xuân Trang sinh sống tại ngã ba Dầu Giây, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]