Tìm người thân

MS9190: Nguyễn Thanh Tâm tìm mẹ Nguyễn Thị Sáu

Họ và tên: Nguyễn Thị Sáu

Quê quán: Quảng Nam

Năm thất lạc: 1972

Anh Nguyễn Thanh Tâm

Anh Nguyễn Thanh Tâm

Anh Nguyễn Thanh Tâm sinh năm 1968 rất mong tìm mẹ là Nguyễn Thị Sáu, cùng người thân ruột thịt của mình.

Theo thông tin mà mẹ nuôi là bà Hoàng Thị Dong kể lại. Năm 1968, bà Dong đi thăm bệnh nhân tại bệnh viện Phalô thành phố Đà Nẵng. Khi đó, bà gặp một người đàn bà vừa sinh được một bé trai được 4 ngày. Người mẹ nhờ bà Dong nuôi giúp vì hoàn cảnh khó khăn. Bà Dong đưa đứa bé về nuôi và đặt tên là Nguyễn Thanh Tâm. Trước khi bồng con đi, bà Dong cho người mẹ biết mình ở xứ đạo Thanh Đức, sau này có thể đến đó tìm con.

Sau đó, thỉnh thoảng người mẹ có đến thăm con và cho biết mình tên là Nguyễn Thị Sáu. Có lần bà đến thăm và dẫn theo một đứa bé trai khoảng 3,4 tuổi. Năm 1972, gia đình bà Dong chuyển đi nơi khác sinh sống nên mất liên lạc với bà Sáu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *