Tìm người thân

MS3536: Nguyễn Thanh Oai tìm anh trai Nguyễn Văn Lâm

Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm

Năm sinh: 1958

Tên anh-chị-em: Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Thị Nhuần, Nguyễn Thanh Oai, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Xiêm, Nguyễn Thị Rơn

Năm thất lạc: 1978

Anh Nguyễn Văn Lâm

Anh Nguyễn Văn Lâm

Anh Nguyễn Thanh Oai đăng ký tìm anh trai Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1958.

Anh Lâm là con trai cả trong gia đình có bảy anh em gồm Lâm, Phúc, Nhuần, Oai, Hoài, Xiêm và Rơn. Trước đây, gia đình sinh sống tại Hưng Hà, Thái Bình. Năm 1978, anh Lâm đi công tác ở Sơn Dương, Tuyên Quang rồi biệt tin. Một thời gian sau, anh gửi thư về cho gia đình và cho biết đang sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh. Khi đó, anh làm việc tại Ban Cải tạo Công thương nghiệp. Tuy nhiên, đến lá thư thứ ba thì gia đình mất liên lạc với anh nữa. Do địa chỉ gửi thư không rõ ràng nên gia đình chưa có cách nào tìm được anh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]