Tìm người thân

MS6379: Nguyễn Thanh Minh tìm đồng đội tên Lợi

Họ và tên: Đồng đội tên Lợi

Năm sinh: Khoảng 1948-1950

Năm thất lạc: 1972

Ông Nguyễn Thanh Minh

Ông Nguyễn Thanh Minh

Trong ảnh là ông Nguyễn Thanh Minh tha thiết tìm đồng đội tên Lợi. Quê Thanh Hóa. Mất liên lạc từ năm 1972.

Khoảng năm 1972, ông Lợi ra Quảng Ninh tham gia huấn luyện thuộc đơn vị C9, D1, đoàn 126, đặc công nước. Trong thời gian này, ông Lợi rất thân thiết với ông Nguyễn Thanh Minh, quê Hải Phòng. Khi đó, ông Minh làm A phó, ông Lợi là Phân đội phó.

Một thời gian sau, ông Minh được lệnh đi B, ông Lợi ở lại đơn vị. Trước khi đi, hai ông hẹn mai này nếu còn sống sẽ tìm gặp lại nhau.

Khoảng năm 1977, ông Minh nghe các đồng đội cũ nói rằng ông Lợi đã chuyển ngành nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *