Tìm người thân

MS16807: Nguyễn Thành Long tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thành Long tìm gia đình

Năm thất lạc: 1990

Anh Nguyễn Thành Long

Anh Nguyễn Thành Long, tức Cu Đỏ, sinh khoảng năm 1985 – 1987, đăng ký tìm gia đình.

Anh Nguyễn Thành Long nhớ lúc nhỏ mình tên là Cu Đỏ. Trong gia đình có mẹ và hai người anh hoặc chị không nhớ tên. Gia đình sinh sống tại khu vực quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. Khoảng năm 1990 – 1991, mẹ bị bệnh nên nhờ anh Long đi mua nước chanh. Ra đến đường lớn, anh Long đi lạc, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *