Tìm người thân

MS11412: Nguyễn Thành Long tìm em Nguyễn Văn Đỉnh

Họ và tên: Nguyễn Văn Đỉnh

Năm sinh: 1958

Quê quán: Vĩnh Long

Năm thất lạc: 2001

Nguyen Van Dinh

Ông Nguyễn Văn Đỉnh

Ông Nguyễn Thành Long đăng ký tìm Nguyễn Văn Đỉnh, sinh năm 1958, tại Vĩnh Long.

Ông Đỉnh lập gia đình rồi sinh được hai người con. Gia đình ông sinh sống tại Trà Vinh. Ông Đỉnh hay đi buôn bán ở Tp.HCM, An Giang, Campuchia. Thỉnh thoảng ông Đỉnh mới về thăm gia đình. Tuy nhiên từ năm 2001 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *