Tìm người thân

MS15561 : Nguyễn Thanh Dũng tìm bác Nguyễn Thanh Bật

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bật, tức Tài Thi

Năm thất lạc: 1954

Anh Nguyễn Thanh Dũng đăng ký tìm bác Nguyễn Thanh Bật, tức Tài Thi, quê Bắc Ninh.

Năm 1954, ông Nguyễn Thanh Bật lên Lạng Sơn làm thuê. Năm 1958, ông Bật gởi thư về cho gia đình. Trong thư ông Bật cho biết mình đã di cư vào Nam năm 1954, trước làm việc tại đồn điền cao su, nay chuyển sang làm lái xe và đổi tên thành Nguyễn Tài Thi. Ông Bật cũng cho biết mình đã lập gia đình, sinh sống ở Quận 4, Sài Gòn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]