Tìm người thân

MS10115: Nguyễn Thành Chận tìm con gái Nguyễn Thị Cận

Họ và tên: Nguyễn Thị Cận

Năm thất lạc: 1992

Cụ Nguyễn Thành Chận đăng ký tìm con Nguyễn Thị Cận, sinh năm 1958, quê Bắc Ninh.

Bà Cận kết hôn với ông Lê Gia Đại rồi sinh hai con là Để và Lại. Khi đó, gia đình sinh sống tại Nông Cống, Thanh Hóa.

Năm 1992, không rõ lý do tại sao bà Cận bỏ nhà đi và bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *