Tìm người thân

MS1256: Nguyễn Thái Thuận tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Trong ảnh là anh Nguyễn Thái Thuận, sinh khoảng năm 1970, mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Năm 1975, anh Thuận bị thất lạc tại rừng Phú Bổn với bà Tám Lịch. Bà Lịch cho biết anh thất lạc trong rừng nên bà dẫn đi cùng.

Anh Thuận nhớ ba đi lính chế độ cũ nên rất ít khi về nhà, anh có một người chị hoặc em gái nhưng không nhớ tên. Nhà anh Thuận ở gần đường lớn, mẹ hay khóa cửa nhốt trong nhà. Bà Lịch nuôi anh khoảng 1 năm thì cho bà Vương Thị Thời làm con nuôi. Mẹ nuôi đã làm lại khai sinh và đặt tên cho anh là Nguyễn Thái Thuận.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *