Tìm người thân

MS15395: Nguyễn Thái Bình tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thái Bình, tức Nguyễn Xuân Đạt

Năm thất lạc: 1974

Anh Nguyễn Thái Bình, tức Nguyễn Xuân Đạt

Anh Nguyễn Thái Bình, tức Nguyễn Xuân Đạt, sinh khoảng năm 1973 – 1974, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin bố nuôi là ông Nguyễn Hữu Bính kể lại, năm 1974, ông Bính vào cô nhi viện số 2, gần sân bay Tân Sơn Nhất nhận anh Nguyễn Xuân Đạt, sinh khoảng năm 1973-1974, về làm con nuôi. Nay anh Đạt mong muốn tìm được người thân ruột thịt của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]