Tìm người thân

MS5155: Nguyễn Thái Bình tìm cha Nguyễn Thái Lương

Họ và tên: Nguyễn Thái Lương

Năm sinh: 1930

Quê quán: Nghệ An

Tên cha: Nguyễn Văn Phượng

Tên mẹ: Lê Thị Thân

Năm thất lạc: 1975

Ông Nguyễn Thái Lương

Ông Nguyễn Thái Lương

Gia đình rất mong tin ông Nguyễn Thái Lương, sinh năm 1930, tại Nghệ An. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Phượng và Lê Thị Thân. Các anh em trong gia đình là Liên, Huyền, Uyên, Yên, Thanh, Hòa, Dương, Phương, Lan.

Năm 1953, Ông Lương lấy vợ là người cùng quê tên là Nguyễn Thị Hiền. Năm 1954, hai vợ chồng ông chuyển vào Đức Lập, Quảng Đức sinh sống. Sau đó, ông Lương đi lính chế độ cũ, được phân công đi học lớp cán bộ xây dựng nông thôn. Sau khi học xong, ông về làm quận đoàn trưởng của quận Đức Lập. Năm 1975, khi đang dự lễ ở nhà thờ thì chiến sự xảy ra, ông Lương cùng đoàn người đi dự lễ chạy tán loạn vào rừng theo hướng Buôn Mê Thuộc rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *