Tìm người thân

MS15714 : Nguyễn Thạch tìm ông Nguyễn Nan

Họ và tên: Nguyễn Nan, thường gọi là Nam Ninh

Tên cha: Thường gọi là Tình

Tên anh-chị-em: Tha, Đại và Tài

Năm thất lạc: 1963

Họ hàng rất mong biết tin ông Nguyễn Nan và con cháu, mất tin tức từ năm 1963.

      Cụ Nguyễn Tài – em ruột cụ Nguyễn Nan

Ông Nguyễn Nan, thường gọi là Nam Ninh, sinh sống tại Quảng Ngãi. Gia đình có bố mẹ thường gọi là Tình, anh chị em là Tha, Đại và Tài.

Năm 1963, vợ mất, ông Nan đưa 2 con là Trẹt và Bốn đi làm ăn xa. Sau này nghe nói ông đi vào Dinh Điền, cụ thể thế nào thì không ai rõ.

“Như chưa h có cuc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Kênh Youtube Như chưa hề có cuộc chia ly – Offical: https://bit.ly/2GXUgnu

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *