Tìm người thân

MS15997 : Nguyễn Tất Lại tìm vợ Nguyễn Thị Hòa và con trai Nguyễn Văn Thành

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1958 và Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1987

Năm thất lạc: 1989

Ông Nguyễn Tất Lại

Ông Nguyễn Tất Lại đăng ký tìm vợ Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1958 và von trai Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1987. Quê Hà Tây cũ. Các con là Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Hợi và Nguyễn Văn Thành.

Năm 1989, ông Nguyễn Tất Lại theo bạn đi làm mộc xa nhà. Bà Nguyễn Thị Hòa dẫn con trai út Nguyễn Văn Thành theo người quen lên Lạng Sơn chữa bệnh bằng thuốc Nam, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *