Tìm người thân

MS15141: Nguyễn Tấn Văn tìm con Nguyễn Thế Linh

Họ và tên: Nguyễn Thế Linh

Năm thất lạc: 1970

Ông Nguyễn Tấn Văn (bên trái)

Ông Nguyễn Tấn Văn đăng ký tìm con Nguyễn Thế Linh, sinh năm 1969 tại Sài Gòn. Mẹ là bà Nguyễn Thị Khen, tức Tâm.

Trước năm 1968, ông Nguyễn Tấn Văn, người gốc Sài Gòn, đi lính VNCH, đóng quân tại Cà Mau. Năm 1968, ông Văn được đi học ở trường Truyền tin tại Vũng Tàu. Trong thời gian này, ông Văn quen bà Nguyễn Thị Khen, tức Tâm. Bà Khen là người gốc Bắc, di cư vào Nam năm 1954, làm việc tại Bộ Xã hội Vũng Tàu. Năm 1969, ông Văn sang Mỹ học phi công. Năm 1970, bà Khen chuyển lên Sài Gòn làm việc tại Công ty Xã hội Sài Gòn. Cuối năm 1970, ông Văn về Sài Gòn và gặp lại bà Khen. Lúc này, bà Khen cho biết đã có thai với ông Văn và sinh con trai Nguyễn Thế Linh vào năm 1969. Sau đó, ông Văn về đơn vị, rồi bặt tin hai mẹ con bà Khen đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]