Tìm người thân

MS4535 : Nguyễn Tấn Giáp tìm cháu Philip Robert Jean

Họ và tên: Philip Robert Jean

Năm sinh: 1951

Quê quán: Trà Vinh

Tên cha: Entrée Philipes

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nên

Năm thất lạc: 1975

Ông Philip Robert Jean sinh năm 1951 ở Việt Nam, cha ông là lính Pháp sang tham chiến Việt Nam tên Entrée Philipes, mẹ là bà Nguyễn Thị Nên.

 Năm 1971, ông Robert Jean được 20 tuổi, thì tòa đại sứ Pháp đưa về nước cho ăn học. Từ năm 1971- 1975, ông thường xuyên viết thư về cho gia đình.

Sau giải phóng 1975, không nhận được thông tin gì về ông nữa cho tới nay.

Ông Philip Robert Jean và mẹ trước khi sang Pháp

Ông Philip Robert Jean và mẹ trước khi sang Pháp

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *