Tìm người thân

MS1324: Nguyễn Tấn Dũng tìm gia đình Nguyễn Châu

Họ và tên: Nguyễn Châu

Năm sinh: 1920

Tên anh-chị-em: Vĩ, Vãn, Lỗ, Bộ, Châu , Trầm, Hương, Quế, Nách

Năm thất lạc: 1972

Ảnh ông Nguyễn Châu

Anh Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tìm gia đình bác Nguyễn Châu. Ông Nguyễn Châu sinh khoảng năm 1920, tại Quảng Ngãi. Các anh em của ông là Vỹ, Vãn, Lễ, Bộ, Trầm, Hương, Quế, Nách.

Ông Châu đi lính Pháp, đóng quân tại Đà Nẵng và lập gia đình tại đây. Sau đó, ông đi lính Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh, đóng quân tại Bến Lức.

Năm 1972, ông Châu dẫn 3 người con là Lan, Lang và Xoa về Quảng Ngãi thăm gia đình vài hôm rồi quay về đơn vị. Cũng trong năm đó, gia đình nhận được thư của ông Châu cho biết chuẩn bị đi chiến đấu tại Nam Lào. Từ đó đến nay, gia đình không biết tin tức gì về ông Châu và vợ con của ông.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *