Tìm người thân

MS4220: Nguyễn Sỹ Phao tìm đồng đội

Họ và tên: Lâm

Quê quán: Sai Gòn

Năm thất lạc: 1985

Ông Nguyễn Sỹ Phao đăng ký tìm lại ông Lâm-người đồng đội cũ , đồng thời là ân nhân của ông, mất liên lạc từ năm 1985.

Ông Phao, quê ở Hà Tây, nhập ngũ và chiến đấu ở chiến trường Camuchia thời gian 1982-1985. Đơn vị ông là trung đoàn 6, đoàn 7705, hoạt động ở địa bàn rừng núi tỉnh Siêm-Riệp. Khi đó, cùng đơn vị với ông có ông Lâm,  là y tá, quê ở Thủ Đức, Sài Gòn; ông Nguyễn Đình Mẫn làm nhiệm vụ nuôi quân; ông Hồng quê ở Hà Nam Ninh. Vào ngày 09/05/1985, trong trận đấu tại Braychruc với tàn quân Pôn Pốt, ông Phao bị đạn xuyên qua hai chân, nhưng may mắn được ông Lâm cứu thoát chết và cõng về bệnh viện 7E. Sau đó, ông Phao phục viên về nước và mất tin tức của ông Lâm từ đó. Sau trận đánh ngày đó, ông Mẫn cũng được lệnh về nước, giao lại nhiệm vụ nuôi quân cho ông Lâm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan[email protected]