Tìm người thân

MS329 : Nguyễn Sỹ Nhân tìm con Nguyễn Sỹ Nhật

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Nhật

Năm sinh: 1976

Quê quán: Thanh Hóa

Tên cha: Nguyễn Sỹ Nhân

Tên mẹ: Lại Thị Lý

Năm thất lạc: 12/2000

Gia đình tha thiết mong tin anh Nguyễn Sỹ Nhật, sinh năm 1976, tại Thanh Hóa. Cha mẹ là ông Nguyễn Sỹ Nhân và bà Lại Thị Lý.

Tháng 12/2000, anh Nhật bỏ học vào Tp.HCM làm thuê rồi bặt tin từ ngày đó. Khi bỏ đi, anh Nhật đang theo học năm thứ 2 tại trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]