Tìm người thân

MS6210: Nguyễn Sỹ Dũng tìm cô Nguyễn Thị Não

Họ và tên: Nguyễn Thị Não

Năm sinh: 135

Quê quán: Quảng Trị

Tên cha: Nguyễn Sỹ Đắc

Tên mẹ: Võ Thị Cũ

Tên anh-chị-em: Nguyễn Sỹ Đơ

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Sỹ Đơ

Ông Nguyễn Sỹ Đơ

Gia đình rất mong biết tin bà Nguyễn Thị Não, sinh khoảng năm 1935, vì hoàn cảnh mà gia đình cho đi làm con nuôi vào năm 1945.

Vợ chồng cụ Nguyễn Sỹ Đắc và Nguyễn Thị Củ sinh được 2 người con là Nguyễn Sỹ Đơ và Nguyễn Thị Não. Gia đình cụ Đắc sinh sống tại Quảng Trị.

Năm 1945, khó khăn đói kém, cụ Củ gửi con trai cho bên ngoại chăm sóc rồi gửi bà Não cho một gia đình ở chợ Sãi, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị làm con nuôi. Năm 1950, cụ Củ nhiều lần đi tìm con nhưng không gặp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *