Tìm người thân

MS12218: Nguyễn Sơn tìm ông ngoại Trần Kỳ

Họ và tên: Trần Kỳ

Năm sinh: 1930

Năm thất lạc: 1954

Anh Nguyễn Sơn mong biết tin ông ngoại Trần Kỳ, tức Dư, sinh khoảng năm 1930. Quê Quảng Nam. Các anh em là Trần Kỳ, tức Dâng và Trần Thị Mai, tức Giã.

Trước năm 1951, cụ Kỳ lập gia đình rồi sinh được 1 người con gái đặt tên là Trần Thị Lý. Năm 1954, cụ Kỳ đi tập kết ra Bắc, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *