Tìm người thân

MS4657: Nguyễn Quốc Tuấn tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1970

Anh Nguyễn Quốc Tuấn

Anh Nguyễn Quốc Tuấn

Trong ảnh là anh Nguyễn Quốc Tuấn, sinh khoảng năm 1970 rất mong tìm được người thân ruột thịt của mình.

Anh Tuấn không biết gì về bản thân mình, ngay cả cái tên của anh cũng do các sơ đặt cho. Anh Tuất bị bại liệt từ bé nên gia đình gửi anh vào Cô nhi viện ngay từ bé cho các sơ chăm sóc. Hình như nơi đầu tiên nhận anh là Cô nhi viện Quốc Gia. Vài năm sau, anh Tuấn được chuyển đến Trại trẻ mồ côi Tam Bình.

Sau này, anh Tuấn cũng nhiều lần tìm kiếm thông tin về bản thân nhưng các sơ đã qua đời, giấy tờ liên quan đến bản thân anh cũng không còn nên anh không biết bắt đầu từ đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]