Tìm người thân

MS15563: Nguyễn Quốc Tuấn tìm bố Nguyễn Văn Minh

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

Năm thất lạc: 2013

Cụ Nguyễn Văn Minh

Ông Nguyễn Quốc Tuấn mong biết tin bố Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1930, quê Phú Thọ.

Ngày 19/10/2013, cụ Nguyễn Văn Minh đi lễ tại đình Du Yến, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, cụ Minh đón xe ôm xuống ga Phú Thọ rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]