Tìm người thân

MS6342: Nguyễn Quốc Phương tìm cha ruột Smith Crowley

Họ và tên: Smith Crowley

Quê quán: Nước Mỹ

Năm thất lạc: 1971

Anh Nguyễn Quốc Phương đăng ký tìm cha là một lính Mỹ từng có thời gian tham chiến tại Việt Nam tên là Smith Crowley.

Theo thông tin mà anh Phương biết được. Trước năm 1970, Ông Smith sang Việt Nam chiến đấu, đóng quân tại Nam Ô, Đà Nẵng. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Hồng rồi sinh được người con trai đặt tên là Nguyễn Quốc Phương. Năm 1971, ông Smith Crowley được lệnh về nước và mất liên lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]