Tìm người thân

MS12134: Nguyễn Quang Toản tìm anh Nguyễn Văn Trủ

Họ và tên: Nguyễn Văn Trủ

Năm sinh: 1922

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Toản

Ông Nguyễn Quang Toản, tức Chín Toản mong biết tin anh Nguyễn Văn Trủ, tức Bảy Trủ, sinh năm 1922, quê Quảng Nam. Cùng con cháu của ông. Cha là cụ Nguyễn Văn Hiến. Các anh chị em là Hai Cáp, Ba Luyến, Bốn Tăng, Năm Đứt, Sáu Gai, Tám Tân và Chín Toản. Năm 1945, ông Nguyễn Văn Trủ rời quê vào Phan Thiết lập nghiệp rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]