Tìm người thân

MS15153: Nguyễn Quang tìm đồng đội Nguyễn Văn Dũng

Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

Năm thất lạc: 1978

Ông Nguyễn Quang đăng ký tìm đồng đội Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1958, quê Đồng Nai.

Trước năm 1978, ông Nguyễn Văn Dũng là Trung đội phó,  đại đội thông tin 20, Trung đoàn 5, đóng quân tại Đồng Nai. Năm 1978, ông Nguyễn Quang phục viên, chuyển ngành về địa phương công tác, nên mất liên lạc với ông Dũng. Sau này, ông Quang đi tìm hiểu thì được biết sau năm 1978, ông Dũng được điều sang chiến trường Campuchia, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *