Tìm người thân

MS11502: Nguyễn Quang Phú tìm cậu Lê Dụy

Họ và tên: Lê Dụy

Năm sinh: 1919

Quê quán: Quảng Bình

Năm thất lạc: 1946

Ảnh anh Nguyễn Quang Phú

Anh Nguyễn Quang Phú rất mong biết tin cậu Lê Dụy, sinh năm 1919. Quê Quảng Bình. Mất tích năm 1946.

Cụ Dụy tham gia kháng chiến chống Pháp tại Ninh Thuận rồi bặt tin từ ngày đó. Sau này gia đình đi tìm kiếm thì được biết cụ Dụy thuộc đại đội Trương Văn Diêu. Sau năm 1948, đại đội Trương Văn Diêu, đại đội Huỳnh Văn Huệ, đại đội 86 của tỉnh Bình Thuận nhập lại thành trung đoàn 81. Khoảng 1949 – 1950 trung đoàn 81 tách ra làm 3 đại đội đặt tên là đại đội 212, đại đội 210, đại đội Như Hổ. Đại đội Như Hổ được tăng cường cho tỉnh Lâm Đồng, trong đại đội có ông Lê Dụy. Đó là những thông tin cuối cùng mà gia đình tìm hiểu được về cụ Dụy.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]