Tìm người thân

MS13700: Nguyễn Quang Hùng tìm bạn Mỹ Lệ

Họ và tên: Mỹ Lệ

Năm thất lạc: 1969 - 1970

Anh Nguyễn Quang Hùng đăng ký tìm bạn Mỹ Lệ, quê Quảng Nam – Đà Nẵng. Mất liên lạc năm 1970.

Trước đây, anh Hùng có chơi thân với chị em chị Mỹ Lệ và Thu Hà. Khi đó chị Lệ làm cảnh sát ở Sài Gòn. Năm 1969 – 1970, chị Hà chuyển xuống Gò Công để mở quán nước, còn chị Mỹ Lệ chuyển đi nơi khác rồi mất liên lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]