Tìm người thân

MS14402: Nguyễn Quang Hạp tìm anh rể Lê An Phận

Họ và tên: Lê An Phận

Năm thất lạc: 1956

Ông Nguyễn Quang Hạp

Ông Nguyễn Quang Hạp đăng ký tìm anh rể Lê An Phận.Vợ là bà Nguyễn Thị Tỉu.

Năm 1954 , ông Lê An Phận là cán bộ tập kết ra Bắc, công tác tại Hà Tĩnh. Năm 1956, ông Phận lập gia đình với bà Nguyễn Thị Tỉu. Sau khi bà Tỉu mất, ông Phận chuyển đi nơi khác rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly“:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY – OFFICIAL”:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *