Tìm người thân

MS1448: Nguyễn Quang Điềm tìm em Nguyễn Thanh Miện

Họ và tên: Nguyễn Thanh Miện

Năm sinh: 5/2/1968

Tên anh-chị-em: Có 8 anh chị em: chị Gái, Miền, Đông, Tòng, Thường, Điềm, Chạp, Miện

Năm thất lạc: 1988

Ảnh ông Nguyễn Quang Điềm

Trong ảnh là ông Nguyễn Quang Điềm, đăng ký tìm em trai tên là Nguyễn Thanh Miện, sinh năm 1968 tại Thái Bình.

Năm 1986, ông Miện nhập ngũ thuộc Trung đoàn 73, Cục Tham mưu, đóng quân tại Campuchia. Đi cùng với ông Miện còn có 5 người đồng hương là Tuân, Bái, Toản, Túy và Vĩ.

Năm 1988, gia đình nhận được thư của ông Miện do ông Tuấn cầm về. Trong thư cho biết ông đã xuất ngũ nhưng muốn ở lại Campuchia làm ăn. Ông Tuân cũng cho biết, ông Miện đã lấy vợ là người gốc Hoa tên Phương, nhà ở Phố Tua-Cốp. Sau khi ông Miện xuất ngũ thì không biết đã đi đâu.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *