Tìm người thân

MS994: Nguyễn Quang Đài tìm em Nguyễn Quang Lân

Họ và tên: Tìm em con chú tên Nguyễn Quang Lân

Tên cha: Nguyễn Quang

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Quang Đài tìm em họ tên là Nguyễn Quang Lân, sinh khoảng năm 1942, tại Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Quang Trân.

Năm 1945, do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, cụ Trân mất, vợ cụ không nuôi nổi đứa con trai tên là Nguyễn Quang Lân nên đành mang cho một gia đình ở trong miền Nam làm con nuôi. Sau đó, cụ quay về thì phát bệnh và qua đời nên bà con họ hàng cũng không biết cụ đã đem con cho ai.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *