Tìm người thân

MS19107: Nguyễn Phước Hoàng tìm em trai tên Chín

Họ và tên: Chín

Năm sinh: 1965

Năm thất lạc: 1969

Ông Nguyễn Phước Hoàng mong tìm em trai tên Chín, sinh khoảng năm 1965. Bố mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Sinh và Hà Thị Mão. Trên ông là các anh chị Hoàng, Thi và Thơ. Gia đình sinh sống tại Quế Sơn, Quảng Nam.

Năm 1969 – 1970, bố mẹ mất sớm, ông Chín bị bệnh nặng nên ông Hoàng mang em gửi cho một gia đình ở Quận Đức Dục, Quảng Nam làm con nuôi rồi bặt tin từ ngày đó. Khi đó, ông Chín bị ghẻ lở khắp người.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]