Tìm người thân

MS15404 : Nguyễn Phúc tìm con cháu ông Nguyễn Văn Cung

Họ và tên: Nguyễn Văn Cung, tức Nậng

Năm thất lạc: 1944

Ông Nguyễn Phúc mong biết tin cụ Nguyễn Văn Cung, tức Nậng, quê Quảng Trị. Vợ là cụ Nguyễn Thị Vấn. Con trai Nguyễn Văn Đệt và con gái không biết tên.

Năm 1944, cụ Nguyễn Văn Cung đưa 2 con là ông Nguyễn Văn Đệt và con gái không biết tên, khoảng 12 tuổi vào làm cao su tại Đồng Nai, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]