Tìm người thân

MS13233: Nguyễn Phú Vàng tìm con Nguyễn Phú Đỏ

Họ và tên: Nguyễn Phú Đỏ

Năm sinh: 1990

Năm thất lạc: 2008

Nguyễn Phú Đỏ

Gia đình mong biết tin em Nguyễn Phú Đỏ, sinh năm 1990, tại Hà Nội. Cha mẹ là ông Nguyễn Vàng và bà Nguyễn Thị Cảnh

Năm 2006, Đỏ đi theo hai người lạ mặt rồi không thấy về. Khi đó, Đỏ đang theo học lớp 10. Tháng 12/2008, Đỏ gọi điện về báo đang ở Trung Quốc rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]