Tìm người thân

MS13109: Nguyễn Phú Trợ tìm chú Nguyễn Phú Thái

Họ và tên: Nguyễn Phú Thái

Năm sinh: 1925

Năm thất lạc: 1955

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Phú Thái, sinh năm 1925, tại Hải Phòng cùng con cháu của ông.

Năm 1945, khó khăn đói kém, ông Thái bỏ nhà đi. Năm 1955, ông gửi thư về quê một lần rồi bặt tin đến nay. Trong thư ông gửi cả ảnh chụp vợ con của ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]