Tìm người thân

MS19731: Nguyễn Phú Trợ tìm chú Nguyễn Phú Khái

Họ và tên: Nguyễn Phú Khái

Năm sinh: 1923

Năm thất lạc: 1946

Gia đình rất mong biết tin ông Nguyễn Phú Khải, sinh năm 1923, quê Hải Phòng. Cùng con cháu của ông. Mất liên lạc khoảng năm 1952.

Năm 1946- 1947, ông Khái rời quê vào Tây Ninh làm cao su. Năm 1952, ông gửi thư về cho biết mình đã có vợ con. Khi đó ông Khái cũng gửi ảnh về cho gia đình nhưng sau này gia đình đã làm thất lạc nên mất liên lạc với ông Khải cùng vợ con từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *