Tìm người thân

MS15747: Nguyễn Phụ Tài tìm vợ con ông Nguyễn Phụ Mẫn

Họ và tên: Nguyễn Phụ Mẫn

Năm thất lạc: 1945

 Họ hàng mong tìm vợ con ông Nguyễn Phụ Mẫn, thất lạc năm 1945.

Ông Mẫn rời Hải Dương vào làm việc tại nhà máy xi măng Hải Phòng. Tại đây, ông lấy vợ và sinh được 4 người con.

Năm 1945, ông Mẫn bệnh và mất đột ngột. Gia đình nghe nói vợ ông mang 2 người con đầu là Cúc và Được cho 1 người ở Hài Phòng. Người con thứ 3 tên Bột cho 1 người ở chợ Đáp Cầu, Bắc Ninh. Sau đó, bà đưa người con gái út bỏ đi đâu không rõ.

“Như chưa h có cuc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Kênh Youtube Như chưa hề có cuộc chia ly – Offical: https://bit.ly/2GXUgnu

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *