Tìm người thân

MS19717: Nguyễn Nhất Hải tìm anh Nguyễn Văn Tại và cháu Nguyễn Thị Long

Họ và tên: anh Nguyễn Văn Tại và cháu Nguyễn Thị Long

Năm thất lạc: 1976

ảnh ông Hải

Ông Nguyễn Nhất Hải mong tìm anh Nguyễn Văn Tại và cháu Nguyễn Thị Long, quê Quảng Trị.

Ông Tại là thương binh tập kết ra an dưỡng và làm việc tại Nông trường Cờ Đỏ, Nghệ An. Trong thời gian này, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Sơn rồi sinh được người con gái Nguyễn Thị Long. Năm 1975, bà Sơn mất, ông Tại dẫn con gái về thăm quê Quảng Trị rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *