Tìm người thân

MS14903: Nguyễn Nhàng tìm cháu Nguyễn Thọ

Họ và tên: Nguyễn Thọ

Tên cha: Nguyễn Có

Tên mẹ: Phạm Thị Năm

Năm thất lạc: 1968

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Thọ, sinh khoảng năm 1957, quê Bình Định. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Có và Phạm Thị Năm. Các cô là Thà, Niên và Giận.

Năm 1968, chiến sự xảy ra, ông ngoại dẫn ông Nguyễn Thọ và một em gái 2 tuổi chạy tránh chiến sự. Em gái bị trúng đạn mất, ông ngoại mất tích. Ông Thọ chạy thoát, được đưa vào Sài Gòn, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]