Tìm người thân

MS11631: Nguyễn Ngọc Thanh tìm mẹ Nguyễn Thị Nga

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Năm thất lạc: 1975

Ảnh anh Thanh

Trong hình là anh Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1975, đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Nga, sinh khoảng năm 1957.

bà Nga kết hôn với ông Nguyễn Ngọc Trung rồi theo chồng về Đức Hòa, Long An sinh sống. Khi đó ông Trung là phi công. Tháng 4/1975, sau khi bà Nga sinh anh Thanh thì nhận tin ông Trung đã bỏ sang Mỹ. Sau đó, bà Nga muốn bồng con bỏ đi nhưng gia đình chồng không đồng ý nên bà để con trai cho gia đình chồng chăm sóc rồi bỏ đi và bặt tin đến nay.

Anh Thanh chỉ nghe nói quê mẹ ở An Khê.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]