Tìm người thân

MS12136: Nguyễn Ngọc Thanh tìm em Nguyễn Thanh Lịch

Họ và tên: Nguyễn Thanh Lịch

Năm sinh: 1948 - 1949

Ảnh ông Thanh và mẹ

Ông Nguyễn Ngọc Thanh đăng ký tìm em Nguyễn Thanh Lịch, sinh khoảng năm 1942-1943. Quê Bắc Ninh. Thân sinh là 2 cụ Nguyễn Ngọc Thoa và Nguyễn Thị Gái.

Cụ Thoa từng là công nhân hỏa xa. Khoảng năm 1948-1949, cụ Thoa tham gia cách mạng, cụ Gái dẫn 2 con chạy loạn đến Thanh Hóa. Cuộc sống khó khăn, cụ Gái gởi ông Lịch vào nhà thờ xứ Thanh Hóa nhờ nuôi giúp rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *