Tìm người thân

MS3887: Nguyễn Ngọc Thanh tìm anh Nguyễn Văn Khương

Họ và tên: Nguyễn Văn khương

Tên cha: Nguyễn Văn Xuân

Năm thất lạc: 1943

Ông Nguyễn Văn Khương sinh khoảng năm 1939-1940, tại Sài Gòn, ba ông là Nguyễn Văn Xuân. Năm 1943, ba ông rời Sài Gòn về quê ở Bình Định, một thời gian sau ba ông  tìm mẹ con ông nhưng mẹ ông đã bán nhà và đi ở chỗ khác. Ba ông quay về Bình Định và lấy một người vợ mới, tới năm 1945 sinh được người con trai đặt tên Nguyễn Ngọc Thanh. Sau giải phóng 1975, ông Khương về quê Bình Định tìm ba ông nhưng không gặp, kể từ đó cũng không còn tin tức gì của ông Khương nữa. Nay người em cùng cha khác mẹ của ông Khương là Nguyễn Ngọc Thanh rất muốn tìm lại anh mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]