Tìm người thân

MS11736 : Nguyễn Ngọc Sơn tìm mẹ Trần Thị Bình

Họ và tên: Trần Thị Bình

Năm sinh: 1933

Quê quán: Quảng Nam

Năm thất lạc: 1989

Ảnh bà Bình

Anh Trần Ngọc Sơn đăng ký tìm mẹ Trần Thị Bình, tức Cứu, sinh năm 1933, quê Quảng Nam. Bà Bình bị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ năm 1989.

Bà Bình kết hôn với ông Nguyễn Ngọc Quyến rồi sinh được 8 người con là Vinh, Ba, Hương, Nguyệt, Nga, Nhung, Dung và Sơn. Tháng 10/1989, bà Bình phát bệnh tâm thần bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay. Gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]