Tìm người thân

MS7921: Nguyễn Ngọc Sơn tìm cha Lavia

Họ và tên: Tìm cha Lavia

Năm thất lạc: 1954

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Ông Nguyễn Ngọc Sơn muốn tìm cha là cụ Lavia, quốc tịch Pháp, sinh khoảng năm 1925-1928. Mất liên lạc năm 1954.

Cụ Lavia là sĩ quan cầu đường, có thời gian sang Việt Nam để xây dựng đường và sân bay ở tỉnh Hà Nam Ninh. Thời gian ở đây, cụ chung sống với cụ bà Nguyễn Thị Mão, rồi sinh ra ông Sơn vào năm 1951.

Năm 1954, cụ Lavia chuyển nơi công tác. Trước khi đi, cụ nhờ một người thiếu úy tới đón con trai theo cùng nhưng nhưng gia đình cụ Mão không đồng ý. Kể từ ngày đó, ông Sơn không biết tin tức gì về cha của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]