Tìm người thân

MS14475 : Nguyễn Ngọc Sang tìm bố Nguyễn Ngọc Sơn

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn tức Từ Tiến Lân

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Ngọc Sang

Ông Nguyễn Ngọc Sang mong biết tin bố Nguyễn Ngọc Sơn, tức Từ Tiến Lân, sinh năm 1918, quê Thanh Hóa.

Trước năm 1935, cụ Nguyễn Ngọc Sơn lập gia đình tại quê nhà Thanh Hóa. Năm 1935, vợ cụ Sơn sinh con trai và đặt tên là Nguyễn Ngọc Sang. Năm 1939, cụ Sơn di cư vào miền Nam. Năm 1945, cụ Sơn gửi thư về cho gia đình nói mình đã đổi tên thành Từ Tiến Lân, đang công tác tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *