Tìm người thân

MS10177: Nguyễn Ngọc Nhân tìm anh Nguyễn Trọng (hay Thanh) Hà

Họ và tên: Nguyễn Trọng Hà

Tên cha: Nguyễn Đức Nhị

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thiết

Năm thất lạc: 1955

Ông Nguyễn Trọng (hay Thanh) Hà

Ông Nguyễn Trọng (hay Thanh) Hà

Ông Nguyễn Ngọc Nhân đăng ký tìm anh Nguyễn Trọng (hay Thanh) Hà, sinh năm 1936, quê Hải Dương. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Đức Nhị và Nguyễn Thị Thiết.

Ông Hà sinh ra trong gia đình có 5 chị em. Khoảng năm 1950, không biết nguyên nhân vì sao ông Hà bỏ nhà đi. Bốn năm sau thì quay về. Năm 1955, qua mai mối, ông Hà kết hôn với một phụ nữ cùng quê cũng tên Hà. Một tháng sau đó, không rõ lý do tại sao ông bỏ nhà đi và mất tin tức đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *